Chất trợ nghiền SikaGrind®-734 (VN);

  • Thông số: 1.000 kg/thùng
  • Xuất xứ: Sika