TRICHLOROETHYLENE (TCE)

Xuất xứ : Nhật

Khối lượng : 290kgs