Các điều khoản và điều kiện

Chào mừng bạn đến với hoachatvancao.vn!

Các điều khoản và điều kiện này nêu rõ các quy tắc và quy định về việc sử dụng Trang web của Công ty TNHH Hóa chất Văn Cao, có tại https://hoachatvancao.vn/.

Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi coi như bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng hoachatvancao.vn nếu bạn không đồng ý thực hiện tất cả các điều khoản và điều kiện nêu trên trang này.

Thuật ngữ sau đây áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện này, Tuyên bố về quyền riêng tư và Thông báo từ chối trách nhiệm cũng như tất cả các Thỏa thuận: “Khách hàng”, “Bạn” và “Của bạn” đề cập đến bạn, người đăng nhập vào trang web này và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Công ty. “Công ty”, “Bản thân chúng tôi”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” và “Chúng tôi”, đề cập đến Công ty của chúng tôi. “Bên”, “Các bên” hoặc “Chúng tôi”, đề cập đến cả Khách hàng và chính chúng tôi. Tất cả các điều khoản đề cập đến việc đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quá trình hỗ trợ của chúng tôi cho Khách hàng theo cách phù hợp nhất nhằm mục đích rõ ràng là đáp ứng nhu cầu của Khách hàng về việc cung cấp các dịch vụ đã nêu của Công ty, theo và tuân theo pháp luật hiện hành của Việt Nam. Bất kỳ việc sử dụng thuật ngữ trên hoặc các từ khác ở số ít, số nhiều, viết hoa đều được coi là có thể thay thế cho nhau và do đó được coi là giống nhau.

Cookie

Chúng tôi sử dụng việc sử dụng cookie. Khi truy cập hoachatvancao.vn, bạn đã đồng ý sử dụng cookie theo Chính sách quyền riêng tư của Công ty TNHH Hóa chất Văn Cao.

Hầu hết các trang web tương tác đều sử dụng cookie để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin chi tiết của người dùng cho mỗi lần truy cập. Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để kích hoạt chức năng của một số khu vực nhất định nhằm giúp mọi người truy cập trang web của chúng tôi dễ dàng hơn. Một số đối tác liên kết/quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie.

Giấy phép

Trừ khi có quy định khác, Công ty TNHH Hóa chất Văn Cao và/hoặc người cấp phép sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả tài liệu trên hoachatvancao.vn. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo lưu. Bạn có thể truy cập thông tin này từ hoachatvancao.vn cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn với các hạn chế được đặt ra trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

 • Đăng lại tài liệu từ hoachatvancao.vn
 • Bán, cho thuê hoặc cấp giấy phép phụ tài liệu từ hoachatvancao.vn
 • Tái sản xuất, nhân bản hoặc sao chép tài liệu từ hoachatvancao.vn
 • Phân phối lại nội dung từ hoachatvancao.vn

Các phần của trang web này tạo cơ hội cho người dùng đăng và trao đổi ý kiến ​​cũng như thông tin trong một số khu vực nhất định của trang web. Công ty TNHH Hóa chất Văn Cao không lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc xem xét các Bình luận trước khi xuất hiện trên trang web. Các bình luận không phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của Công ty TNHH Hóa chất Văn Cao, các đại lý và/hoặc chi nhánh của công ty. Bình luận phản ánh quan điểm, ý kiến ​​của người đăng quan điểm, ý kiến ​​của mình. Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, Công ty TNHH Hóa chất Văn Cao sẽ không chịu trách nhiệm về Bình luận hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào gây ra và/hoặc phải chịu do việc sử dụng và/hoặc đăng và/hoặc sự xuất hiện của các Bình luận trên trang web này.

Công ty TNHH Hóa chất Văn Cao có quyền giám sát tất cả các Nhận xét và xóa bất kỳ Nhận xét nào được coi là không phù hợp, mang tính xúc phạm hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Bạn bảo đảm và tuyên bố rằng:

 • Bạn có quyền đăng Nhận xét trên trang web của chúng tôi và có tất cả các giấy phép và sự đồng ý cần thiết để làm như vậy;
 • Nhận xét không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Nhận xét không chứa bất kỳ tài liệu phỉ báng, bôi nhọ, xúc phạm, không đứng đắn hoặc trái pháp luật nào xâm phạm quyền riêng tư
 • Nhận xét sẽ không được sử dụng để thu hút hoặc quảng bá hoạt động kinh doanh hoặc tập quán hoặc trình bày các hoạt động thương mại hoặc hoạt động bất hợp pháp.

Bạn cấp cho Công ty TNHH Hóa chất Văn Cao giấy phép không độc quyền để sử dụng, sao chép, chỉnh sửa và ủy quyền cho người khác sử dụng, sao chép và chỉnh sửa bất kỳ Nhận xét nào của bạn dưới mọi hình thức, định dạng hoặc phương tiện.

Siêu liên kết đến nội dung của chúng tôi

Các tổ chức sau đây có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi mà không cần có sự chấp thuận trước bằng văn bản:

 • Cơ quan chính phủ;
 • Công cụ tìm kiếm;
 • Các tổ chức tin tức;
 • Các nhà phân phối danh mục trực tuyến có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi theo cách tương tự như cách họ siêu liên kết đến Trang web của các doanh nghiệp được liệt kê khác; Và
 • Các Doanh nghiệp được công nhận trên toàn hệ thống ngoại trừ việc thu hút các tổ chức phi lợi nhuận, trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm gây quỹ từ thiện không được liên kết đến trang Web của chúng tôi.

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, tới các ấn phẩm hoặc tới thông tin Trang web khác miễn là liên kết đó: (a) không lừa đảo dưới bất kỳ hình thức nào; (b) không ngụ ý tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt của bên liên kết và các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của bên đó; và (c) phù hợp với bối cảnh trang web của bên liên kết.

Chúng tôi có thể xem xét và phê duyệt các yêu cầu liên kết khác từ các loại tổ chức sau:

 • nguồn thông tin người tiêu dùng và/hoặc doanh nghiệp thường được biết đến;
 • các trang cộng đồng dot.com;
 • hiệp hội hoặc nhóm khác đại diện cho tổ chức từ thiện;
 • nhà phân phối thư mục trực tuyến;
 • cổng internet;
 • các công ty kế toán, luật và tư vấn; Và
 • cơ sở giáo dục và hiệp hội thương mại.

Chúng tôi sẽ chấp thuận các yêu cầu liên kết từ các tổ chức này nếu chúng tôi quyết định rằng: (a) liên kết đó sẽ không khiến chúng tôi có ấn tượng bất lợi đối với chính chúng tôi hoặc đối với các doanh nghiệp được công nhận của chúng tôi; (b) tổ chức không có bất kỳ hồ sơ tiêu cực nào với chúng tôi; (c) lợi ích mang lại cho chúng tôi từ khả năng hiển thị của siêu liên kết sẽ bù đắp cho sự vắng mặt của Công ty TNHH Hóa chất Văn Cao; và (d) liên kết nằm trong bối cảnh thông tin nguồn chung.

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi miễn là liên kết đó: (a) không lừa đảo dưới bất kỳ hình thức nào; (b) không ngụ ý tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt của bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên đó; và (c) phù hợp với bối cảnh trang web của bên liên kết.

Nếu bạn là một trong những tổ chức được liệt kê ở đoạn 2 ở trên và muốn liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi e-mail đến Công ty TNHH Hóa chất Văn Cao. Vui lòng bao gồm tên, tên tổ chức của bạn, thông tin liên hệ cũng như URL trang web của bạn, danh sách bất kỳ URL nào mà bạn dự định liên kết đến Trang web của chúng tôi và danh sách các URL trên trang web của chúng tôi mà bạn muốn đến liên kết. Đợi 2-3 tuần để nhận được phản hồi.

Các tổ chức được phê duyệt có thể siêu liên kết đến Trang web của chúng tôi như sau:

 • Bằng cách sử dụng tên công ty của chúng tôi; hoặc
 • Bằng cách sử dụng bộ định vị tài nguyên thống nhất được liên kết tới; hoặc
 • Bằng cách sử dụng bất kỳ mô tả nào khác về Trang web của chúng tôi được liên kết đến, điều đó có ý nghĩa trong bối cảnh và định dạng nội dung trên trang web của bên liên kết.

Không được phép sử dụng logo của Công ty TNHH Hóa chất Văn Cao hoặc tác phẩm nghệ thuật khác để liên kết mà không có thỏa thuận cấp phép nhãn hiệu.

Các chính sách và Quy định chung

A. Quy định và hình thức thanh toán
Khách hàng thanh toán ngay khi nhận hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

B. Chính sách vận chuyển, giao nhận
+Tại khu vực công ty có tuyến giao hàng trực tiếp, công ty sẽ giao hàng cho khách hàng tại địa điểm khách hàng đăng ký.
+Tại các khu vực khác: Khách hàng nhận hàng tại kho hàng của công ty.

C. Chính sách bảo hành
+ Hóa chất không áp dụng chính sách bảo hành. Trên mỗi sản phẩm có in Hạn sử dụng của nhà sản xuất.

D. Chính sách đổi/ trả hàng và hoàn tiền
Công ty không có chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền. Công ty chỉ đổi hàng cho khách hàng nếu hàng hóa bị lỗi của nhà sản xuất.

E. Chính sách bảo mật thông tin

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Văn Cao không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi quý khách liên hệ, thông tin cá nhân
mà chúng tôi thu thập bao gồm:
+ Họ và Tên
+ Email
+ Điện thoại
+ Thông tin liên hệ
Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
– Gọi điện cho Khách hàng hướng dẫn khách hàng nơi mua sản phẩm gần nhất.
– Tư vấn thêm cho khách hàng về sản phẩm và cách sử dụng.

2 – Phạm vi sử dụng thông tin
Chúng tôi không chia sẻ thông tin của Khách hàng ở bất cứ nơi đâu

3 – Thời gian lưu trữ thông tin
Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Văn Cao sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4 – Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
160/87 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

5 – Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Quý khách có thể gọi điện trực tiếp cho chúng tôi theo số Hotline: 0903 735 753 hoặc email: vancaochem79@gmail.com  chúng tôi sẽ sửa giúp quý khách hàng.

6 – Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi rất quan tâm đến quyền riêng tư của quý khách khi quý khách sử dụng những dịch vụ của chúng tôi.Chúng tôi cũng hiểu rằng quý khách sẽ rất quan tâm đến việc những thông tin mà quý khách cũng cấp cho chúng tôi có được bảo mật an toàn hay không. Và chúng tôi luôn muốn quý khách sẽ thật yên tâm và tin tưởng khi tham gia các dịch vụ của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi cam kết sẽ khiến quý khách có những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi mua sắm hàng của chúng tôi với sự tin tưởng hoàn toàn.

Chúng tôi tạo ra chính sách bảo mật này để chứng minh cho cam kết về sự an toàn bảo mật với quý khách hàng. Qua Chính sách bảo mật thông tin này, chúng tôi muốn quý khách hiểu được về việc chúng tôi thu thập thông tin khách hàng, việc sử dụng và chia sẻ thông tin cũng như việc bảo mật thông tin khách hàng của chúng tôi.

Những thông tin này chúng tôi sẽ tuyệt đối bảo mật cho Khách hàng, không có một bên thứ 3 nào có quyền được
biết những thông tin này.

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này với mục đích cung cấp các thông tin về sản phẩm và các thông tin hữu ích khác cho Khách hàng. Ngoài ra chúng tôi không sử dụng vào bất cứ mục đích kinh doanh nào.