Monoethylene glycol (M.E.G)

Xuất xứ : Malaysia, Indonesia;

Khối lượng : 235kgs/phuy; 225kgs/phuy