Iso Propyl Alcohol- IPA

-Xuất xứ : Nhật, Sell, Hàn Quốc;

– Qui cách: 160kgs