Syloid C906 ( Chất làm mờ trong sơn)

Xuất xứ: Malaysia;

Quy cách: bao