Dichloro methane (MC)

Xuất xứ : DOW

Khối lượng : 270kgs