Propylene Glycol (PG) công nghiệp

Xuất xứ: DOW
Quy cách: 215 kgs