Tính chất và ứng dụng của Polyethylene Glycol 400,400 (PEG 400,600)

Xuất xứ: Indonesia,Malaysia;

Quy cách: 225,235kg/phuy.