Thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm hóa chất và hóa chất cơ bản

HQ Online) – Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn các DN thực hiện chính sách giảm thuế GTGT đối với sản phẩm hóa chất và hóa chất cơ bản theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ.

Hóa chất và hóa chất cơ bản

Tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định: “Giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này”.

Theo quy định, Tổng cục Hải quan cho biết, sản phẩm hóa chất không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

Ngoài ra, theo Quyết định 43/2018/QĐ-TTg ngày 1/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam quy định mã ngành 20 – Hóa chất và sản phẩm hóa chất có chi tiết mã ngành 2011 – Hóa chất cơ bản.

Theo đó, đối chiếu với quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP, hóa chất cơ bản không thuộc hàng hóa bị loại trừ không được giảm thuế GTGT và không được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

Do đó, trường hợp hàng hóa NK là “Hóa chất cơ bản” được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

Nguồn: haiquanonline.com.vn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *