SILRES® BS 290

Xuất xứ : Đức

Khối lượng : 200kgs