SILRES® BS 1701

Xuất xứ : Đức

Khối lượng : 200kgs