TOLUENE, BAC, METHANOL (HÀNG BỒN)

Xuất xứ : Thái Lan, Singapor , Hàn Quốc, Shell

Khối lượng :Tính bằng kg