Iso Propyl Alcohol- IPA

Xuất xứ :Hàn Quốc;

Qui cách: 160kgs